Archiwum

Przypominamy, że od 28 lutego 2018r. obowiązują nowe przepisy związane ze sposobem przewozu ładunku, który jest transportowany pojazdami kategorii N i O, czyli pojazdami samochodowymi, przyczepami i naczepami zaprojektowanymi oraz wykonanymi do przewozu ładunków. Nowe przepisy jasno określają sposób zabezpieczenia ładunku, w tym sposób zamocowania oraz rozmieszczenia przewożonego drewna.

W środę 11 kwietnia b.r. podczas rutynowych kontroli w miejscowości Styków, ciąg drogi krajowej nr 9, uwagę inspektorów transportu drogowego przykuł zespół pojazdów należący do polskiego przewoźnika - a dokładniej: sposób przewożenia ładunku. Jak się później okazało, sposób rozmieszczenia oraz zabezpieczenia przewożonego drzewa okrągłego nie był zgodny pkt. 5.2.1.2. załącznika nr 1 rozporządzania w sprawie sposobu przewozu ładunku, które dopuszcza ułożenie poprzeczne drzewa na pojazdach tylko wtedy, gdy drzewo jest przewożone jedynie pomiędzy sztywnymi ścianami bocznymi lub w klatce, przy czym w tym drugim przypadku drewno nie może wystawać przez otwory klatki. Ładunek drewna nie może być wyższy niż sztywne ściany boczne. W kierunku wzdłużnym ładunek musi zostać podzielony na sekcje za pomocą sztywnych przegród lub kłonic. Długość ładunku nie może przekraczać 2,55 m. Każdy ładunek należy zabezpieczyć za pomocą co najmniej dwóch odciągów przepasujących od góry z naprężeniem wstępnym wynoszącym co najmniej 400 daN.

Jednocześnie należy podkreślić, że przy przewozie drewna okrągłego zaleca się jego zabezpieczanie za pomocą zastosowania odciągów łańcuchowych lub taśmowych. Wszystkie odciągi powinny zostać napięte za pomocą urządzenia napinającego. Ładunek i odciągi należy sprawdzać przed wyjazdem na drogę publiczną, a następnie regularnie kontrolować podczas przewozu.

Konsekwencją podjętych czynności kontrolnych było niedopuszczenie pojazdu do dalszej jazdy do momentu przeładunku drzewa w taki sposób aby jego ilość, rozmieszczenie oraz zabezpieczanie było zgodne z polskim prawem, jak również nałożenie na kierowcę mandatu karnego.