Archiwum

Zakaz dalszej jazdy do momentu przeładunku drzewa zgodnie z wytycznymi rozporządzenia w sprawie sposobu przewozu ładunku, a co gorsze - katastrofalny stan techniczny kontrolowanych pojazdów – oto wynik kontroli drogowej przeprowadzonej przez podkarpackich inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.

We wtorek 12 czerwca b.r. podczas rutynowych kontroli w miejscowości Jawornik (powiat strzyżowski), ciąg drogi krajowej nr 19,  inspektorzy z WITD w Rzeszowie zainteresowali się pojazdem przewożącym drzewo kominkowe pocięte na tzw. metry, a dokładnie sposobem jego „zabezpieczenia”. Kontrola wykazała, że pasy mocujące w żaden sposób nie spełniały swojej funkcji, ponieważ większość drewnianych elementów mimo zabezpieczenia mogła zostać swobodnie wyciągnięta ze stosu.

Przypominamy, że sposób rozmieszczenia oraz zabezpieczania drzewa został szczegółowo opisany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu przewozu ładunku (Dz. U. z 2018, poz. 361), które informuje, że poprzeczny układ drzewa na pojeździe jest możliwy wtedy, gdy drzewo jest przewożone jedynie pomiędzy sztywnymi ścianami bocznymi lub w klatce, przy czym w tym drugim przypadku drewno nie może wystawać przez otwory klatki. Ładunek drewna nie może być wyższy niż sztywne ściany boczne. W kierunku wzdłużnym ładunek musi zostać podzielony na sekcje za pomocą sztywnych przegród lub kłonic. Długość ładunku nie może przekraczać 2,55 m. Każdy ładunek należy zabezpieczyć za pomocą co najmniej dwóch odciągów przepasujących od góry z naprężeniem wstępnym wynoszącym co najmniej 400 daN.

Jak się później okazało nieprawidłowe zabezpieczanie ładunku nie było jedyną nieprawidłowością stwierdzoną podczas kontroli drogowej, a czarę goryczy przelała kontrola stanu technicznego pojazdów, która obnażyła ich techniczne usterki. Wynikiem kontroli  było zatrzymanie dowodów: samochodu ciężarowego oraz naczepy m.in. za niesprawny układ hamulcowy skutkujący niedopuszczeniem zespołu pojazdów do dalszej jazdy do momentu usunięcia technicznych defektów.

Zakaz dalszej jazdy został wydany również do momentu przeładunku towaru i ponownego jego rozmieszczenia oraz zabezpieczenia według wytycznych rozporządzania. Natomiast kierowca został ukarany mandatem karnym w kwocie 600 zł za niezabezpieczenie ładunku przed jego przemieszczeniem oraz poruszanie się niesprawnym zespołem pojazdów.