Archiwum

Podobnie jak w marcu b.r. podkarpaccy inspektorzy ITD przy aktywnym wsparciu inspektorów z Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej GITD przeprowadzili akcję ukierunkowaną pod kontem przeładowanych pojazdów, które stanowią ogromne zagrożenie na naszych drogach. Kontrole busów oraz samochodów ciężarowych których właściciele i kierowcy znaleźli nie do końca uczciwy i bezpieczny sposób konkurowania na rynku transportowym, niszcząc przy okazji nawierzchnię dróg przynoszą wymierne efekty. 

Tym razem na ośmiu punktach kontrolnych zlokalizowanych w różnych częściach naszego województwa w poniedziałek 10 czerwca trwała akcja „Tonaż”. W miejscowościach Przemyśl, Wólka Zapałowska, Jadachy, Rudnik nad Sanem, Styków, Krasne, Klimkówka i Parkosz inspektorzy ITD z wykorzystaniem radiowozów i motocykla intensywnie kontrolowali pojazdy co do których zachodziło uzasadnione podejrzenie przekroczenia dopuszczalnych wartości masy całkowitej i ilości ładunku. Niestety na przeprowadzonych 41 kontroli aż 20 zakończyło się sankcją w postaci wystawienia mandatu karnego oraz wszczęciu postępowania administracyjnego. Do tego w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym zatrzymano 7 dowodów rejestracyjnych. Niechlubnym rekordzistą z pośród wszystkich skontrolowanych w tym dniu okazał się kierowca czteroosiowego Mana, który nie dość że prowadził swój pojazd bez legalizowanego tachografu to dodatkowo okazał się on pojazdem nienormatywnym z uwagi na przekroczenie dopuszczalnego nacisku podwójnej osi napędowej o 3t, tj. o 15% w stosunku do wartości dopuszczalnej oraz przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej. Zgodnie z wynikiem ważenia już po odjęciu 2% tolerancji rzeczywista masa całkowita czerwonego Mana wyniosła 37,3t a więc o 4,3t za dużo. Oczywiście w takim przypadku jak zwykle koniecznością było wydanie zakazu dalszej jazdy do chwili usunięcia nieprawidłowości a te ustały po przeładunku nadmiaru przewożonego ładunku sypkiego. Nie uchroniło to jednak przedsiębiorcy przed wszczęciem postępowania administracyjnego zarówno na podstawie ustawy o transporcie drogowym jak też na podstawie ustawy o drogach publicznych w związku ze stwierdzeniem braku zezwolenia kategorii VII.

Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych kontroli, utwierdzamy się jedynie w przekonaniu o słuszności tego typu akcji, deklarując przy tym, iż  z całą pewnością będą one nadal realizowane i należy się spodziewać ich intensyfikacji.