Archiwum

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 19.06.2019 r. pod pozycją 1152 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach.

Z niniejszej zmiany wynika, że „wakacyjne” okresowe ograniczenia ruchu pojazdów oraz zestawów pojazdów, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton z wyłączeniem autobusów, obowiązują:

w okresie od najbliższego piątku po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych albo w piątek, w który kończą się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. h:

  1. a) od godziny 18:00 do godziny 22:00 w piątek,
  2. b) od godziny 8:00 do godziny 14:00 w sobotę,
  3. c) od godziny 8:00 do godziny 22:00 w niedzielę.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1152/1