Archiwum

Nocna akcja funkcjonariuszy KAS i inspektorów ITD skutkowała ujawnieniem nieprawidłowości przy przewozie osób a realizowanym jak się okazało w oparciu o jedną z aplikacji mobilnych odstępnych w naszym mieście. Jeden z kierowców wykorzystujący tę aplikacje natknął się na kontrolę funkcjonariuszy KAS, którzy niezwłocznie powiadomili Inspekcję Transportu Drogowego.

Podejrzenie naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym było podstawą zatrzymania i kontroli samochodu osobowego na jednej z ulic Rzeszowa w poniedziałkowy wieczór 26 sierpnia. Wezwany przez funkcjonariuszy KAS patrol Inspekcji Transportu Drogowego ustalił, że pięcioosobowym Fordem wykonywana jest usługa przewozu osób. Fakt ten potwierdziła także pasażerka, która za pomocą wspomnianej aplikacji taką usługę zamówiła. Problem w tym, iż taki przewóz nie mógł być realizowany wobec wymogów  art. 18 ust. 4a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, mówiącym, iż przewóz okazjonalny wykonuje się pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób łącznie z kierowcą. Siłą rzeczy wymóg ten nie został spełniony. Dodatkowo podczas kontroli stwierdzono, że kierowca nie jest w stanie okazać papierowej formy licencji dysponując w zamian jedynie jej skanem na telefonie zaś pojazd, którym wykonywano przejazd nie był własnością przedsiębiorcy ani nie był przez niego leasingowany.    

Wszystko to stanowiło podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego wobec przedsiębiorcy oraz osoby zarządzającej transportem na łączną kwotę 9000zł zaś sama kontrola idealnie wpisywała się w scenariusz cyklicznych działań podejmowanych wspólnie  przez funkcjonariusze KAS, Policji oraz inspektorów ITD a wymierzonych w nielegalnych przewoźników oraz tych, którzy łamiąc obowiązujące przepisy narażają bezpieczeństwo przewożonych osób.