Archiwum

28 sierpnia był dniem kolejnej odsłony ogólnopolskiej akcji "Smog". Znów w ruch poszły analizatory spalin i dymomierze. I tym razem podkarpaccy inspektorzy czynnie brali w niej udział wspólnie z funkcjonariuszami policji.

W komunikacie Komendy Głównej Policji podkreślono, że akcja dotyczy przede wszystkim tych pojazdów, których stan techniczny wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego a także sytuacji uzasadnionego przypuszczenia co do naruszenia wymagań ochrony środowiska. Kierując się zatem takimi wytycznymi inspektorzy z WITD w Rzeszowie ponownie na prośbę funkcjonariuszy policji z KPP w Brzozowie realizowali wspólne kontrole. Tym razem w miejscowości Domaradz (ciąg drogi krajowej nr 19) szczegółowej kontroli poddano siedem pojazdów i niestety w dwóch przypadkach w związku z emisją spalin o nadmiernej toksyczności koniecznością było zatrzymanie dowodów rejestracyjnych.

Podkreślenia wymaga fakt, iż każde tego typu działania służb mają także charakter informacyjno-edukacyjny. Funkcjonariusze przypominają kierującym, że smog, to również „zasługa” niesprawnych technicznie pojazdów. Dzisiaj smog jest problemem na skalę światową mającym ogromny wpływ na zdrowie oraz życie zarówno człowieka, jak i też środowiska, zatem wszyscy powinniśmy przestrzegać przepisów związanych z emisjami szkodliwych substancji.