Archiwum

W dniach 2-5 września b.r. inspektorzy transportu drogowego z Polski uczestniczyli w międzynarodowych kontrolach drogowych z zakresu przewozów towarów niebezpiecznych – ADR Cross border Enforcement (ACE) zorganizowanych przez Euro Contrôle Route (ECR) oraz Ministerstwo Mobilności i Robót Publicznych Luksemburga Departament Mobilności i Transportu w ramach podgrupy roboczej ECR HARMONIE ADR, w miejscowości Luksemburg.

Kontrole w ramach akcji ACE powstały z inicjatywy podgrupy roboczej ECR Harmonie ADR, w której Inspekcja Transportu Drogowego ma swojego przedstawiciela. Jednym z celów Podgrupy Roboczej jest modyfikacja i aktualizacja dyrektywy 95/50/WE w sprawie jednolitych procedur kontroli towarów niebezpiecznych i jej załączników (t.j. listy kontrolnej i kategoryzacji naruszeń). Natomiast założonym celem wspólnych kontroli w ramach ACE jest poszukiwanie podobieństw i różnic podczas kontroli drogowej ADR i próba stworzenia harmonizacji egzekwowania zapisów umowy ADR w transporcie towarów niebezpiecznych i równych szans we wszystkich krajach strony umowy ADR.

We wspólnych kontrolach udział wzięli inspektorzy prowadzący kontrole drogowe towarów niebezpiecznych z Holandii, Belgi, Luksemburga, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Chorwacji, jak również inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego z WITD w Rzeszowie oraz z WITD w Lublinie.

Spotkanie zostało otwarte przez przedstawicieli Ministerstwa Mobilności i Robót Publicznych Luksemburga Departamentu Mobilności i Transportu oraz Służby Celnej z Luksemburga (Douanes & Accises) podczas którego zostały określone cele spotkania, omówienie agendy oraz przyporządkowanie inspektorów z różnych krajów do zespołów kontrolnych o międzynarodowym charakterze.

Przez kolejne dwa dni inspektorzy z różnych krajów w grupach czteroosobowych prowadzili kontrole drogowe, podczas których skupili się na pojazdach przewożących towary niebezpieczne. Podczas masowych kontroli jednocześnie na trzech różnych punktach kontrolnych funkcjonariusze stwierdzili liczne nieprawidłowości takie jak: niewłaściwe mocowanie ładunku, niepoprawne lub niekompletne wypełnienie dokumentów przewozowych, brakiem obowiązujących instrukcji pisemnych dla kierowców, nieprawidłowe lub niekompletne oznakowanie opakowań, nieprawidłowe lub niekompletne oznakowanie pojazdów oraz brakujące wyposażenie kierowcy.

Podczas drugiego dnia wspólnych działań kontrolnych służba Celne z Luksemburga (Douanes & Accises) zademonstrowała wykorzystanie mobilnej stacji kontroli pojazdów oraz mobilnych urządzeń do skanowania ładunków.

Dzięki wspólnym kontrolą w międzynawowych zespołach, każdy z uczestników spotkania mógł poznać model kontroli przewozu towarów niebezpiecznych w różnych państwach strony ECR, a dzięki czemu inspektorzy uczyli się nawzajem od siebie, co jest świetną płaszczyzną do harmonizacja egzekwowania przepisów w sprawie transportu towarów niebezpiecznych.

Wspólne działania kontrolne cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem samych uczestników, jak i luksemburskich telewizji, która relacjonowała przebieg wspólnych kontroli drogowych w ramach akcji ACE ADR Cross border Enforcement.

https://www.rtl.lu/news/national/a/1398864.html?#_=_