SARS-CoV-2

W związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego podejmuje działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Kierując się dobrem klientów jak i pracowników urzędu, w trosce o ich bezpieczeństwo w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie stosuje się organizację bezpośredniej obsługi interesantów dostosowaną do aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie:

 • zaleca się kontakt z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Rzeszowie przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej,
 • bezpośrednia obsługa interesantów realizowana jest z zachowaniem zasady, że dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów, z zastrzeżeniem, że w stosunku do:
 • dziecka do ukończenia 13 roku życia,
 • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
 • osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie,
 • osoby wymagającej pomocy tłumacza;
 • innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów, tej zasady nie stosuje się;
 • pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie
  w trakcie wykonywania bezpośredniej obsługi interesantów zobowiązani są zakrywać, przy pomocy maseczki albo przyłbicy, usta i nos oraz używać rękawiczek jednorazowych;
 • w przypadku konieczności wizyty w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz ograniczenia czasu oczekiwania na miejscu, rekomenduje się wcześniejsze uzgadnianie – telefoniczne lub mailowe – terminu wizyty;
 • w trakcie wizyty w urzędzie należy pamiętać o bezwzględnym przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa, w szczególności:
 • zdezynfekowaniu rąk środkiem odkażającym znajdującym się przy głównych drzwiach wejściowych do urzędu lub założeniu jednorazowych rękawiczek,
 • zasłanianiu ust i nosa przy użyciu maseczki albo przyłbicy.
 • Do dyspozycji interesantów pozostają adresy i numery ogólne do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie:
 • adres: ul. Hanasiewicza 21, 35-103 Rzeszów
 • Elektroniczna skrzynka podawcza Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie  na platformie ePUAP http://epuap.gov.pl(w celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP)
  Skrytka odbiorcza: /WITD_Rzeszow/skrytka

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 17 850-46-71, faks 17 850-46-77 (sekretariat)

Postawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.