• Phone Office Make A Phone Call  - maslme / Pixabay

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie

ul. Hanasiewicza 21
35-103 Rzeszów
tel.: 17 850-46-71
fax: 17 850-46-77
e-mail: witd@witd.rzeszow.pl
NIP: 813-32-62-938
REGON: 691577514

GODZINY PRACY

Poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Dyżur telefoniczny

Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego prowadzą dyżury telefoniczne w godzinach 9:00-15:00, chyba że wskazano inaczej.

Dzień tygodnia Miasto Telefon Godziny dyżuru
Poniedziałek
Gorzów 95 7255101
Kraków 695 301 299 8:30-15:00
Radom 8 629 87 43
Wtorek
Opole 609 102 197 8:00-14:00
Rzeszów 603 560 073 9:00-15:00
Katowice 725 259 944 8:00-14:00
Środa
Wrocław 71 326 51 65
Olsztyn 535 729 066
Poznań 61 656 77 21
Szczecin 91 311 56 40
Czwartek
Lublin 794 575 467
Gdańsk 695 731 681 8.00 – 14.00
Kielce 661 983 504
Piątek
Bydgoszcz 52 323 83 56
Łódź 785 296 410 8.00 – 14.00
Białystok 85 66 23 077
GITD 22 22 04 845
Sobota
Dyżur nie jest prowadzony
Niedziela
Dyżur nie jest prowadzony

Elektroniczna skrzynka podawcza

Doręczanie dokumentów elektronicznych do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216): Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do WITD w Rzeszowie: Skrytka odbiorcza: /WITD_Rzeszow/skrytka

1. Za pośrednictwem poczty elektronicznej

2. Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216):

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do WITD w Rzeszowie:

Skrytka odbiorcza: /WITD_Rzeszow/skrytka

 

Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie na platwormie ePUAP można zrealizowac następujące usługi:

  • Skargi, wnioski, zapytania do urzędu,
  • Pismo ogólne do urzędu.

3. Osobiście, na elektronicznych nośnikach danych

Nośniki danych czyli: pamięć masowa USB 1.0, USB 2.0, USB 3.0 lub płyta CD/DVD w godzinach pracy WITD w Rzeszowie, w sekretariacie pok. 201, klientowi wystawione zostanie UPP w postaci papierowej.

 

UWAGA!

Urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) można otrzymać wyłącznie dostarczając dokumenty elektroniczne za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do WITD w Rzeszowie:

  • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub uwierzytelnione profilem zaufanym,
  • Formaty danych w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism:
.doc
.docx
.gif
.jpg
.ods

.odt
.pdf
.png
.rtf
.svg

.tiff
.txt
.xls
.xlsx
.xlm
  • Wielkość dokumentów wraz z załącznikami nie może przekraczać 3,5 MB,
  • Dokumenty i nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane.

W przypadku dostarczania dokumentów elektronicznych nie spełniających (łącznie) ww. wymogów – nie będą one wprowadzone do systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie i nie zostaną podjęte żadne czynności związane z dostarczoną dokumentacją.

Top