Aktualności
  • s0.png
  • s1.png
  • s2.png

Od rana w środę 09 października trwała kolejna odsłona policyjnej akcji „Smog”. Z danych przekazanych Polskiej Agencji Prasowej przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że od początku roku do września w czasie dziewięciu akcji „Smog” zatrzymanych zostało blisko 8 tys. dowodów rejestracyjnych. Niestety dziesiąta odsłona akcji spowodowała, iż pula zatrzymanych dowodów ponownie wzrosła.

Zły stan techniczny busów - to główne zarzuty artykułowane ze strony pasażerów wobec lokalnych przewoźników. Co raz więcej skarg skłoniło inspektorów transportu drogowego do weryfikacji przewozów w tym stanu taboru, który obsługuje rzeszowskie linie podmiejskie.

Pogorszenie stanu technicznego traktów komunikacyjnych naszego regionu w dużej mierze przez poruszające się przeciążone pojazdy było podstawą do realizacji wzmożonych działań w zakresie kontroli wrażeniowych. Na obszarze całego województwa podkarpackiego w dniu 07 października, inspektorzy z WITD w Rzeszowie oraz oddziałów w Krośnie i Jarosławiu przeprowadzili szereg kontroli ukierunkowanych na eliminowanie z ruchu drogowego przeładowanych pojazdów.

W ostatnim czasie dało się zauważyć zwiększone natężenie ruchu pojazdów ponadgabarytowych przemierzających drogi naszego województwa. Nie było by w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt stwierdzania różnego typu nieprawidłowości w sytuacji podejmowanych kontroli. Dowodzi to jedynie, iż zasady organizacji przewozu ładunków ponadnormatywnych określonych w ustawie o drogach publicznych i prawie o ruchu drogowym nie wszyscy przewoźnicy w należytym stopniu sobie przyswoili.

Kolejny kierowca skontrolowany na podkarpaciu, wpadł na nieuprawnionym posługiwaniu się kartą należącą do innego szofera. Tym razem taką swoistą przedsiębiorczością  wykazał się Bułgar, który realizując międzynarodowy transport z Węgier do naszego kraju w ten właśnie sposób postanowił „zaoszczędzić” nieco czasu. Oszczędności ostatecznie okazały się mizerne a koszty próby ich uzyskania bardzo wysokie.

O BEZPIECZEŃSTWIE PRACY I ZMIENIAJĄCYCH SIĘ PRZEPISACH PRAWA PRACY  - W TEORII I PRAKTYCE.
Już w piątek (11.10) w Jasionce Forum Bezpieczeństwa!

Dwa pojazdy członowe na rumuńskich numerach rejestracyjnych, przewożące ładunki nienormatywne zatrzymane zostały przez policjantów z KMP w Krośnie w nocy 26 września w miejscowości Rogi na DK nr 19. Z uwagi na powodowanie realnego zagrożenia w ruchu drogowym postanowili skierować je na bezpieczny parking i niezwłocznie powiadomili o zdarzeniu Inspekcję Transportu Drogowego. Z kolei inspektorzy ITD z Krosna, którzy przybyli  na miejsce postoju zatrzymanych przez policję pojazdów uważnie przyjrzeli się dokumentom i zweryfikowali poprawność realizowanego przewozu.