Aktualności
  • s0.png
  • s1.png
  • s2.png

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA ,,SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ-PERSPEKTYWA REGIONALNA’’

W środę 18 października b. r. podkarpaccy Inspektorzy Transportu Drogowego na zaproszenie dzieci, dyrekcji i nauczycieli spotkali się z dziećmi z Przedszkola nr 9 przy ul. Podwisłocze w Rzeszowie. W spotkaniu zorganizowanym w ramach realizacji programu mającego na celu poznawanie przez maluchy nowych zawodów, uczestniczyło około 120 przedszkolaków.

Zgodnie z art. 87 ustawy o transporcie drogowym kierowca, po uzyskaniu karty kierowcy, jest obowiązany posiadać ją przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu kontroli. Przepis ten jest jasny i klarowny a mimo wszystko niektórzy kierowcy najwyraźniej mają problem z jego zrozumieniem i interpretacją. Bo jak inaczej określić sytuację w której kierowca owszem kartę posiada, rejestruje na niej swoje okresy aktywności, mniej lub bardziej ochoczo ją okazuje lecz problem tkwi w tym, iż sama karta nie nalży do kontrolowanego kierowcy.

Do niedawna jeszcze za zły stan techniczny pojazdu karany był wyłącznie kierowca, a mandat wynosił od 50 do 500 zł. Jednak od 3 września b.r. weszły w życie nowe przepisy mające bezpośredni wpływ na codzienne funkcjonowanie firm transportowych w Polsce. Jest to m.in. ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1481), która wdraża unijne przepisy rozporządzenia 403/2016. Najpoważniejsze zmiany dotyczące przewoźników wynikają z nowego taryfikatora. Konieczność dostosowania do unijnych wymagań sprawiła, że wprowadzono podział naruszeń oraz określono kolejne, za które dotychczas służby kontrolne nie nakładały kar.

Wzorem ubiegłego roku Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie był patronem merytorycznym Drugiej Edycji Podkarpackiego Forum Bezpieczeństwa, które odbyło się 12 października 2018r. w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym AEROPOLIS w Jasionce.

Transport tak zwanych towarów wrażliwych, wymaga stałego nadzoru oraz sukcesywnych działań kontrolnych ze strony różnych podmiotów i instytucji współodpowiedzialnych za kontrolę pojazdów w tym zakresie. W związku z wejściem w życie z dniem 18 kwietnia 2017r przepisów ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, można odnotować coraz częstsze współdziałania inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego i funkcjonariuszy Celno-Skarbowych w ramach podpisanego Porozumienia pomiędzy Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie a Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego.

Podczas Drugiej Edycji Podkarpackiego Forum Bezpieczeństwa, które rozpocznie się 12 października 2018r. w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym AEROPLIS w Jasionce, zostanie wygłoszona przez pracownika Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego prelekcja pt. "Zachowania pracowników starszych w ruchu drogowym - analiza zdarzeń Inspekcji Transportu Drogowego’’.