Aktualności
 • s0.png
 • s1.png
 • s2.png

Komunikat w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów
w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie

W związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego podejmuje działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Kierując się dobrem klientów jak i pracowników urzędu, w trosce o ich bezpieczeństwo,
w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie stosuje się organizację bezpośredniej obsługi interesantów dostosowaną do aktualnych ograniczeń, nakazów
i zakazów obowiązujących w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie:

 • zaleca się kontakt z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Rzeszowie przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej,
 • bezpośrednia obsługa interesantów realizowana jest z zachowaniem zasady, że dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów, z zastrzeżeniem, że w stosunku do:
 • dziecka do ukończenia 13 roku życia,
 • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
 • osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie,
 • osoby wymagającej pomocy tłumacza;
 • innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów, tej zasady nie stosuje się;
 • pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie
  w trakcie wykonywania bezpośredniej obsługi interesantów zobowiązani są zakrywać, przy pomocy maseczki albo przyłbicy, usta i nos oraz używać rękawiczek jednorazowych;
 • w przypadku konieczności wizyty w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz ograniczenia czasu oczekiwania na miejscu, rekomenduje się wcześniejsze uzgadnianie – telefoniczne lub mailowe – terminu wizyty;
 • w trakcie wizyty w urzędzie należy pamiętać o bezwzględnym przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa, w szczególności:
 • zdezynfekowaniu rąk środkiem odkażającym znajdującym się przy głównych drzwiach wejściowych do urzędu lub założeniu jednorazowych rękawiczek,
 • zasłanianiu ust i nosa przy użyciu maseczki albo przyłbicy.

Do dyspozycji interesantów pozostają adresy i numery ogólne do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie:

adres: ul. Hanasiewicza 21, 35-103 Rzeszów

Elektroniczna skrzynka podawcza Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie  na platformie ePUAP http://epuap.gov.pl (w celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP)
Skrytka odbiorcza: /WITD_Rzeszow/skrytka

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 17 850-46-71, faks 17 850-46-77 (sekretariat)

Postawa prawna

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 

Wspólnie z funkcjonariuszami podkarpackiej policji, inspektorzy z WITD w Rzeszowie w dniu 26 sierpnia realizowali działania ukierunkowane na kontrolę głównie pojazdów wykazujących nadmierną emisję spalin. Ich eliminacja z ruchu skutkuje niewątpliwie wzrostem poziomu bezpieczeństwa jak też poprawą stanu powietrza i środowiska naturalnego.

Transport produktów z grupy ADR obwarowany jest szeregiem szczególnych obostrzeń, których nierespektowanie niesie za sobą ryzyko pokaźnych sankcji finansowych. Oprócz tych przepisów szczególnych, zarówno załadowca, przewoźnik jak i kierowca zobowiązany jest każdorazowo do zachowania podstaw bezpieczeństwa poprzez właściwe zabezpieczenie ładunku celem zminimalizowania możliwości jego przemieszczenia czy wywrócenia co wprost mogłoby być powodem nawet katastrofy w ruchu lądowym. Tymczasem wypadków samochodów ciężarowych związanych z niewłaściwym zabezpieczeniem ładunku, w ocenie niezależnych ekspertów jest nawet 25 procent.

Niewiele ponad 400kg ładowności posiadał dostawczak zatrzymany przez podkarpackich inspektorów. Nie przeszkodziło to jednak jego kierowcy transportować ładunek o masie niemal 3t. Jak zwykle w tego typu przypadkach transport został unieruchomiony zakazem dalszej jazdy zaś kierowca ukarany mandatem karnym.

Nie czas pracy kierowcy ani też ogólna masa pojazdu lecz nieumiejętnie rozmieszczony i nienależycie zabezpieczony ładunek był powodem wydania zakazu dalszej jazdy. Taki stan rzeczy mógł być powodem wypadku do którego mogło dojść na autostradzie A4. Na szczęście inspektorzy transportu drogowego z Rzeszowa w porę zatrzymali ciągnik siodłowy z naczepą, na której ładunek był niebezpiecznie przechylony na jedną ze stron.

Kierowca cysterny wypełnionej żrącym materiałem korzystał z fałszywego zaświadczenia uprawniającego do transportu niebezpiecznych substancji. Podkarpaccy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego przekazali sprawę policji, która prowadzi już postępowanie karne przeciwko prowadzącemu. 

O ponad 40% za dużo ważyła ciężarówka z dwoma kontenerami skontrolowana w Stalowej Woli. Podkarpaccy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego odnotowali także inne przekroczenia norm. Ciężarówkę wycofano w ruchu.