• Autobusy szkolne

    Bezpieczny autokar

Zgłoszenie Autokaru do kontroli:
Mając na uwadze bezpieczeństwo osób podróżujących autokarami turystycznymi informujemy, że istnieje możliwość telefonicznego  zgłoszenia kontroli autobusu  przed planowanym  wyjazdem w trasę z miejscowości Rzeszów, Krosno i Jarosław.

Dodatkowo w okresie wzmożonych wyjazdów autokarowych (ferie zimowe, zielona szkoła), w ramach prowadzonej akcji "Bezpieczny Autokar"  organizujemy stały punkt kontroli autobusów w miejscowości Rzeszów na parkingu przy ul. Podpromie 10.

Sposób zgłoszenia:
Zgłoszenie złożone z co najmniej 7- dniowym wyprzedzeniem powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej, numer telefonu kontaktowego, oraz miejsce i godzinę wyjazdu. Przekazania przedmiotowej informacji można dokonać na nr tel. (17) 85-04-671 (w godzinach pracy urzędu tj. 7:30-15:30.

Kontrole są przeprowadzane przez inspektorów nieodpłatnie. Ze względu na ograniczone możliwości, w przypadku wielu zgłoszeń decydować będzie ich kolejność. W razie braku możliwości przeprowadzenia kontroli przez WITD w Rzeszowie, prosimy o kontakt z właściwą miejscowo jednostką Policji.

Sam też możesz sprawdzić autobus:

Żółto niebieska odznaka przedstawiająca dwa autikary

Jednocześnie informujemy, iż Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomiło specjalny serwis, w którym każdy może sprawdzić autobus  w zakresie:

  • czy ma ważne ubezpieczenie OC,
  • czy posiada ważne  badanie techniczne,
  • jakie posiada dane techniczne, takie jak dopuszczalna liczba miejsc czy masa pojazdu,
  • jaki był stan licznika podczas ostatniego przeglądu technicznego,
  • czy pojazd nie jest oznaczony obecnie w bazie jako  wyrejestrowany, wycofany z ruchu lub kradziony.

Wystarczy jedynie posiadać numer rejestracyjny pojazdu.

Usługa jest bezpłatna i dostępna pod adresem:
https://bezpiecznyautobus.gov.pl/

Dane w serwisie pochodzą z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Jest to rejestr prowadzony przez Ministra Spraw Wewnętrznych na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Top